Kajetan Rajski Wydawnictwo Miles Sp. J.
os. Kalinowe 3 lok. 50, 31-812 Kraków
NIP 6783171406

§1. Postanowienia ogólne

 1. Księgarnia internetowa Kajetan Rajski Wydawnictwo Miles Spółka Jawna („Księgarnia”) prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci internetowej działającej pod adresem www.ksiegarniamiles.pl
 2.  Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa prawa i obowiązki klientów w związku z korzystaniem z Księgarni, w tym określa:
  a) warunki i zasady składania przez klientów zamówień drogą elektroniczną w ramach Księgarni oraz
  b) zasady zawierania umów sprzedaży towarów w ramach Księgarni.
 3. Księgarnia i klient wzajemnie zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§2. Zasady składania zamówienia

 1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.ksiegarniamiles.pl, poprzez e-mail: wydawnictwo.miles@gmail.com, telefonicznie 535 583 309. Chwilą zawarcia umowy sprzedaży jest chwila potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Księgarnię przesłana e-mailem na wskazany przez klienta adres.

§3. Zasady realizacji zamówienia

 1. Cena podana przy tytule towaru jest wyrażona w złotych polskich i zawiera podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
 2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
  a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – w ciągu dwóch dni roboczych po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia;
  b) w przypadku zamówień płatnych przelewem – w ciągu dwóch dni roboczych po wpływie pieniędzy na rachunek bankowy Księgarni.
 3. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru w zasobach Księgarni. W przypadku, gdy nastąpił brak części towaru zamówionego przez klienta, jest on informowany o braku oraz przedstawiane są mu opcje dalszej realizacji zamówienia:
  a) częściowa realizacja;
  b) wydłużenie czasu oczekiwania na pełne zamówienie;
  c) anulowanie całości zamówienia.
 4. Zamówienie jest realizowane najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Jest to czas, który upływa od dnia potwierdzenia zamówienia do dnia wysłania zamówionych towarów z Księgarni.
 5. Do każdego zakupu wystawiany jest paragon. Na życzenie klienta Księgarnia wystawia fakturę VAT, przy czym konieczne jest wówczas uprzednie przesłanie przez klienta wymaganych danych do Księgarni.
 6. Księgarnia nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez klienta, jak również za opóźnienie w dostarczeniu towaru spowodowane przez działanie dostawcy.

§4. Formy płatności

 1. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  a) przez system PayU albo przy odbiorze: należność pobiera listonosz lub kurier;
  b) przelewem bankowym na konto Księgarni.
 2. Księgarnia nie wysyła za pobraniem przesyłek zagranicznych.

§5. Prawo odstąpienia od umowy

 1.  Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), konsument który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty doręczenia lub wydania towaru. Uprawnienia do odstąpienia od umowy nie przysługują klientom niebędącym konsumentami w rozumieniu ustawy.
 2. Konsument jest obowiązany do zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu, przy czym konsument jest zobowiązany pokryć wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Księgarnia zwróci konsumentowi wszelkie uiszczone przez niego płatności, z tym zastrzeżeniem, że koszty doręczenia klientowi towaru zostaną zwrócone do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Jeżeli klient wybierze droższy środek transportu, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy umów, w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli zostało ono otwarte po dostawie towaru.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone Księgarni w dowolny sposób, zapewniający jednak Księgarni możliwość zapoznania się z jego treścią.
 6. Klient może ponieść odpowiedzialność za pogorszenie stanu zwracanej rzeczy.

§6. Reklamacje

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową, klientowi przysługuje prawo do reklamacji towaru.
 2. Reklamacje należy kierować na adres Księgarni.
 3. Księgarnia rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

§7. Ochrona danych osobowych

 1. Dokonując zakupu w Księgarni klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówienia.
 2. Administratorem danych osobowych jest Kajetan Rajski Wydawnictwo Miles Sp. J. z siedzibą w Krakowie. Dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi zamówienia, w celach statystycznych i analitycznych administratora.
 3. Dane osobowe podlegają ochronie stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

§8. Postanowienia końcowe

 1. Akceptacja niniejszego regulaminu oznacza również wyrażenie zgody na otrzymywanie na wskazany adres e-mail informacji marketingowych dotyczących Kajetan Rajski Wydawnictwo Miles Sp. J. z siedzibą w Krakowie. W każdej chwili możliwe jest wycofanie zgody. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 2. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm,) oraz Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.).
 3. Księgarnia zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.ksiegarniamiles.pl.